takyklamina_im01
takyklamina_im02
takyklamina_im03

Βρεφονηπιακός παιδικός σταθμός

Με μεράκι, αγάπη για τα παιδιά και με όλες τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους (μέθοδος project, ευέλικτη ζώνη, διαθεματικότητα) ο βρεφονηπιακός παιδικός σταθμός ‘Τα κυκλάμινα’ βοηθάει τα παιδιά να μεγαλώσουν σωστά και να ενταχθούν στις πρώτες σχολικές τάξεις του δημοτικού σχολείου.

Date: 1.5.2012 Client: Τα κυκλάμινα Skills: Business and Industrial Markets Website: www.takyklamina.gr

Launch project